Cewek Yang Lebih Banyak Teman Cowoknya | Q&A #1

Q: Tan, aku cuek banget sama teman-temanku yang cewek, tapi kalau teman-temanku yang cowok aku gak cuek sama mereka. Tapi aku gak suka lho tan sama temen-temenku yang cowok. Akl cuma anggap mereka temenku. Salah Gak sih?

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest